Regnbågens förskola har två avdelningar:

Tack vare att vi är en liten förskola, så känner barnen alla pedagoger på förskolan och vi samarbetar mellan avdelningarna så att alla träffas varje dag.

 Droppen  
På Droppen går de barn som är mellan 1 till 3 år 

Skatten 
På Skatten går de barn som är mellan 3 till 6 år