Sjukdomspolicy för Regnbågens förskola

Personalen på förskolan arbetar efter rekommendationer från 1177. Barnets allmäntillstånd avgör om vi ringer hem ert barn från förskolan. Vi tackar för ert samarbete!

 

 
För planering av verksamheten ska friskanmälan göras senast 13.00 dagen innan barnet förväntas åter på förskolan. 

 

Information och blanketter