Välkommen till Regnbågens förskola!

loading...

Regnbågens förskola och Havsgläntans förskola tillhör och drivs av QNS Pedagogik AB.

På Regnbågens förskola styrs undervisningen till stor del av det barnen visar intresse för. Pedagogerna använder barnens intresse som underlag för planering och utveckling. Vi ger alla barn i verksamheten en lärorik, stimulerande, lustväckande och trygg vistelse med aktivt medforskande pedagoger. 

Regnbågens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sunda och vi har två avdelningar, Droppen för 1-3 åringar och Skatten 3-6 åringar.

Tillvaron på förskolan består av upptäckaranda och fri lek utifrån barnets och barngruppens inflytande och delaktighet. Detta i kombination med pedagogledda lärandesituationer och undervisning med grund i läroplanen, Lpfö18 där vi upptäcker omvärlden och allt i den med kroppen som redskap, alla våra sinnen samt med alla våra kompisar. Lärotillfällena är såväl åldersindelade som tvärgruppsindelad för ett dynamiskt samspel!

Vi erbjuder en bra kost i vår verksamhet och därför lagar vår kock all mat från grunden. Vi erbjuder mycket frukt och grönsaker.

På Regnbågen anser vi att utemiljön har mycket att erbjuda och vi går ofta på promenader eller till skogen.

Förskolorna har nyligen köpt in lådcyklar vilket underlättar när vi vill åka iväg på lite längre äventyr.

 

Några av våra hörnstenar 
 

* Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet.

* En noggrant förberedd miljö.

* Pedagogen, som handleder och inspirerar. Pedagogen finns alltid där för barnet .

Vi anser att miljön är en viktig del i barnens lärande, trygghet och utveckling. Vi försöker att utveckla inne- och utemiljön efter de behov som finns för stunden. Miljön ska locka och inspirera till nyfikenhet och utveckling.

Föräldrasamverkan är en viktig del för oss, du som förälder har den viktigaste rollen i ditt barns liv och tillsammans med er vill vi skapa en trygg och värdefull tid hos oss. Du är alltid välkommen att framföra dina åsikter direkt till oss pedagoger eller till vår rektor. Vi erbjuder föräldraråd två gånger per år och där får du som vårdnadshavare möjlighet att vara med i förskolans utvecklingsarbete.

Vi strävar efter självständiga, trygga och glada barn i en lugn och harmonisk miljö

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.

Du kan söka plats till Regnbågens förskola genom att skicka in intressanmälan till rektor. Hos oss kan du ställa ditt barn i kö från den dagen barnet föds.
 

Välkommen in med din ansökan!

 

Kontakt rektor
Frida Belin
tfn. 070-648 87 33
Regnbågens Förskola
Sundstigen 11
613 36 Oxelösund